Wij voorzien bijlessen en coaching voor:

  • ICT- Nederlands - Frans - Engels; 
  • huiswerkbegeleiding - leren studeren - bachelorproef - masterproef;
  • CMS - Ms Access - Access VBA - Ms Word - Ms Excel - Studiebegeleiding - Ipad - Iphone - Android...

Wij bieden tevens begeleiding van ouders / kind bij:

  • gedragsproblemen (kleuter- en lager onderwijs);
  • sociaal-emotionele problemen (kleuter- en lager onderwijs);
  • ASS (kleuter- en lager onderwijs);
  • leermoeilijkheden (kleuter- en lager onderwijs).